Sầm Sơn 2 ngày 1 đêm

Sầm Sơn 2 ngày 1 đêm
 • Từ ngày 02/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 7 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 09:00
  Bãi A biển Sầm Sơn Miễn phí

 • 11:00
  Quán ăn sáng Ánh Nhung Miễn phí

  28 Nguyễn Du,

 • 15:00
  Đền Hoàng Minh Tự Miễn phí

Ngày 2 4 địa điểm
 • 03:00
  Bãi A biển Sầm Sơn Miễn phí

 • 07:00
  Đền Độc Cước Miễn phí

 • 09:00
  Hòn Trống Mái Miễn phí

 • 11:00
  Đền Cô Tiên Miễn phí

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.