Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0914 615 118

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 9:00 CH - Đóng cửa: 11:00 CH

Email: denthophudohau@mysamson.vn

Địa chỉ: Thôn Thành Thái, Phường Quảng Cư, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Đền nằm trên đất Thôn Thành Thái xã Quảng Cư. Đây là một ngôi Đền có quy mô đền thờ nhỏ, kiến trúc chưa có gì đặc sắc. Địa phương đang có kế hoạch trùng tu, tôn tạo quy mô hơn. Di tích đã được Sở Văn hoá - TT Công nhận năm 1993.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền nằm trên đất Thôn Thành Thái xã Quảng Cư. Đây là một ngôi Đền có quy mô đền thờ nhỏ, kiến trúc chưa có gì đặc sắc. Địa phương đang có kế hoạch trùng tu, tôn tạo quy mô hơn. Di tích đã được Sở Văn hoá - TT Công nhận năm 1993.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí