Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0914 615 118

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denthohotran@mysamson.vn

Địa chỉ: Làng Cá Lập, Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Đây là ngôi đền thờ tướng quân Trần Uy Đức, ông đã dũng cảm hy sinh bảo vệ Thái sư Trần Quang Khải; được phong tước Trà Lệnh Hầu, quan chánh Lãnh Bỉnh triều Trần. Đền được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII, tại Làng Cá Lập, phường Quảng Tiến; được trùng tu tôn tạo nhỏ vào năm 1905. Đền đã được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa ngày 25 tháng 12 năm 2007.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đây là ngôi đền thờ tướng quân Trần Uy Đức, ông đã dũng cảm hy sinh bảo vệ Thái sư Trần Quang Khải; được phong tước Trà Lệnh Hầu, quan chánh Lãnh Bỉnh triều Trần. Đền được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII, tại Làng Cá Lập, phường Quảng Tiến; được trùng tu tôn tạo nhỏ vào năm 1905. Đền đã được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa ngày 25 tháng 12 năm 2007.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí