Đền Lê Lai
Đền Lê Lai

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0373590258

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 6:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denlelai@mythanhhoa.vn

Địa chỉ: Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

Theo thẩn tích: Lê Lai người làng Dựng Tú, sách Đức Giang, huyện Lương Giang nay thuộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Lê Lai có người anh là Lê Lạn cũng tham gia nghĩa quân Lam Sơn, năm Ất Tỵ (1425) trong trận đánh ở ải Khả Lưu - Nghệ An, ông hy sinh. Sau được truy tặng chức Thái Phó, tước Hiệp Trung hầu rổi lại được truy tặng Thái phó Hiệp Quận Công. Lê Lai là người có mặt trong số 18 người cùng Lê Lợi hội thề ở Lũng Nhai năm 1416. ông là người cương trực, dũng lược, có chí khí, được phân công lo việc hậu cần. Năm Mậu Tuất 1418, lúc mới dựng cờ khởi nghĩa, quân ít, lương thiếu, bị quân Minh vây đánh ở Mường Một, Lê Lợi phải bỏ Lũng Nhai về đóng ở Trịnh Cao, một nơi hẻo lánh không có dân. Tướng Minh chia quân chặn những nơi hiểm yếu. Tinh thế vô cùng quẫn bách. Khi bị vây ở Pù Rinh, quân Minh định bắt sống Lê Lợi, may có Lê Lai đổi áo liều mình phá vây cứu chúa. Giải thoát cho Bình Định Vương Lê ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Theo thẩn tích: Lê Lai người làng Dựng Tú, sách Đức Giang, huyện Lương Giang nay thuộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Lê Lai có người anh là Lê Lạn cũng tham gia nghĩa quân Lam Sơn, năm Ất Tỵ (1425) trong trận đánh ở ải Khả Lưu - Nghệ An, ông hy sinh. Sau được truy tặng chức Thái Phó, tước Hiệp Trung hầu rổi lại được truy tặng Thái phó Hiệp Quận Công. Lê Lai là người có mặt trong số 18 người cùng Lê Lợi hội thề ở Lũng Nhai năm 1416. ông là người cương trực, dũng lược, có chí khí, được phân công lo việc hậu cần. Năm Mậu Tuất 1418, lúc mới dựng cờ khởi nghĩa, quân ít, lương thiếu, bị quân Minh vây đánh ở Mường Một, Lê Lợi phải bỏ Lũng Nhai về đóng ở Trịnh Cao, một nơi hẻo lánh không có dân. Tướng Minh chia quân chặn những nơi hiểm yếu. Tinh thế vô cùng quẫn bách. Khi bị vây ở Pù Rinh, quân Minh định bắt sống Lê Lợi, may có Lê Lai đổi áo liều mình phá vây cứu chúa. Giải thoát cho Bình Định Vương Lê Lợi. Lê Lai bị bắt và tử hình, cảm động trước tấm lòng trung nghĩa, Bình Định Vương sai quân đi tìm thi hài ông đem về an táng ở Lam Sơn. Lê Lợi nói "Lê Lai đõ có công đổi áo, sau này tôi và con cháu tôi, cùng con cháu tướng lĩnh, công thần nếu không nhớ đến công lao ấy thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ấn báu biến thành cục đồng, gươm thân biến thành dao cùn", Năm 1428, thiên hạ đại định Lê Lai được phong là Công thần bậc nhất, chức Thái úy, tước Trung Túc Vương và cúng giỏ trước Lê Lợi một ngày.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)