Đền Đề Lĩnh
Đền Đề Lĩnh
Đền Đề Lĩnh
Đền Đề Lĩnh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0914.615.118

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn

Địa chỉ: Thuộc Phố Khan Tiến, Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Theo sử sách địa phương Sầm Sơn xưa kia chỉ là những bãi bồi, gò, cồn do nước biển rút ra và để lại, dân cư thưa thớt và sống rất tự phát, hầu như sự cai trị của triều đình phong kiến đều không thể với tay tới được. Đi tới đây không khác gì bị lưu đày, bị cô lập. Bấy giờ cồn đảo này chỉ có hai dòng họ lớn cai quản đó là họ Nguyễn và họ Trịnh và những cuộc đụng độ nãy lửa vẫn thường xãy ra.Từ khi có mặt ở vùng đất này Ngài đã khai hoang mở đất dẹp yên loạn đảng, luyện binh, lập trại ngày đêm rèn luyện võ vật cho nhân dân. Ông trở thành ông tổ nghề võ vật Làng Lương Trung. Dân chúng được sống trong yên vui thái bình nên ca ngợi công lao của người. Tiếng lành đồn xa chẵng bao lâu đã lại đến tai nhà vua. Nhà vua cho vời thầy địa lý bên tàu về xem. Thầy địa lý phán rằng do Đề Lĩnh ngự trên vùng đất được xem là đầu của con Rồng nếu không cẩn thận có thể nhà ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Theo sử sách địa phương Sầm Sơn xưa kia chỉ là những bãi bồi, gò, cồn do nước biển rút ra và để lại, dân cư thưa thớt và sống rất tự phát, hầu như sự cai trị của triều đình phong kiến đều không thể với tay tới được. Đi tới đây không khác gì bị lưu đày, bị cô lập. Bấy giờ cồn đảo này chỉ có hai dòng họ lớn cai quản đó là họ Nguyễn và họ Trịnh và những cuộc đụng độ nãy lửa vẫn thường xãy ra.Từ khi có mặt ở vùng đất này Ngài đã khai hoang mở đất dẹp yên loạn đảng, luyện binh, lập trại ngày đêm rèn luyện võ vật cho nhân dân. Ông trở thành ông tổ nghề võ vật Làng Lương Trung. Dân chúng được sống trong yên vui thái bình nên ca ngợi công lao của người. Tiếng lành đồn xa chẵng bao lâu đã lại đến tai nhà vua. Nhà vua cho vời thầy địa lý bên tàu về xem. Thầy địa lý phán rằng do Đề Lĩnh ngự trên vùng đất được xem là đầu của con Rồng nếu không cẩn thận có thể nhà Vua sẽ bị mất ngôi. Không còn cách nào khác lấy cớ là ban thưởng tiền vàng của cải cho Đề Lĩnh, vỗ yên dân chúng Lê Tương Dực cho đào con sông Đơ với lí do để lấy nơi cho thuyền bè chở vàng bạc tiền gạo vào cho tướng quân lập làng
dựng ấp nhưng thực chất là để cô lập tướng quân với bá quan văn võ trong triều và muốn phá bỏ thế đất nơi tướng quân Đề Lĩnh đang trấn giữ không ngờ trời không chiều lòng người, khi đào sông con người đã chạm phải long mạch làm đứt đầu con rồng đang yên ngủ, mỗi nhát cuốc bổ xuống nước chảy ra đỏ lòm như máu, phu phen hoảng loạn nhưng không dám trái lệnh Vua nên vẫn tiếp tục đào. Ngay sau ngày con sông hoàn thành thì cũng là lúc tai họa ập tới, năm ấy mất mùa đói kém, dịch bệnh lan tràn dân chúng lầm than. Nhà Minh nhân cơ hội ấy đã đem theo lương thảo,quân lính tràn vào nước ta bằng đường biển. Chúng lợi dụng địa hình hiểm trở đã ẩn nấp trên núi ngày đêm quấy nhiễu, cướp bóc, giết dân cướp đất, dân chúng hoảng loạn. Tướng công Đề Lĩnh đã chiêu mộ binh sỹ đem quân chống giặc nhưng thế trận chênh lệch lại bị cô lập không có người ứng viện kịp thời nên quân ta đã bị giăc đánh, bị vây hãm. Hai cô con gái của người vì muốn báo thù cho cha nên đã giả trai cầm quân đánh giặc hòng giải vây cho cha. Ba cha con chiến đấu ngoan cường cho tới hơi thở cuối cùng. Xác ba người được nhân dân đem về chôn cất tại vùng đất mà ông đã dày công gây dựng và lập miếu thờ phụng. Trải qua bao triều đại phong kiến nhưng tài năng và đức độ của người vẫn được sử sách ghi nhận.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí