Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0914.615.118

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 11:00 CH

Email: chualangluongtrung@mysamson.vn

Địa chỉ: Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Lễ hội văn hóa truyền thống chay Đình - Chùa làng Lương Trung cứ 12 năm tổ chức 1 lần vào trung tuần tháng 11 năm Mậu Tuất đã trở thành lễ hội độc đáo,  mang tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân. Lễ hội là dịp để nhân dân cầu trời, cầu đất, cầu cho Quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc; cầu cho mưa thuận gió hoà,  mùa màng tươi tốt bội thu, đánh được nhiều tôm cá; cầu cho buôn bán hanh thông,  học hành đỗ đạt,  công danh vẹn toàn....
Lễ hội  văn hóa truyền thống kỳ hội 12 năm chay chùa Đình - chùa Lương Trung tổ chức trong 3 ngày (từ 12 đến 14/11 năm Mậu Tuất)  với các nghi thức : dâng hương,  lễ rước kiệu,  thỉnh kinh, thỉnh phật,  tế Tam Tôn,  tế Nữ Quan, dược sư cầu thọ,  lễ thả đăng và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ....

Bản đồ

Giới thiệu

×

Lễ hội văn hóa truyền thống chay Đình - Chùa làng Lương Trung cứ 12 năm tổ chức 1 lần vào trung tuần tháng 11 năm Mậu Tuất đã trở thành lễ hội độc đáo,  mang tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân. Lễ hội là dịp để nhân dân cầu trời, cầu đất, cầu cho Quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc; cầu cho mưa thuận gió hoà,  mùa màng tươi tốt bội thu, đánh được nhiều tôm cá; cầu cho buôn bán hanh thông,  học hành đỗ đạt,  công danh vẹn toàn....
Lễ hội  văn hóa truyền thống kỳ hội 12 năm chay chùa Đình - chùa Lương Trung tổ chức trong 3 ngày (từ 12 đến 14/11 năm Mậu Tuất)  với các nghi thức : dâng hương,  lễ rước kiệu,  thỉnh kinh, thỉnh phật,  tế Tam Tôn,  tế Nữ Quan, dược sư cầu thọ,  lễ thả đăng và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ....

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí